Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based)
Beskrivelse Learning Goals: This is a lecture demonstration meant to introduce Electric Energy and Capacitance, so that the students will be able to solve the textbook problems.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord capacitance, difference, electric, energy, phet activity, potential
Simuleringer Ladninger og Felt (HTML5), Charges and Fields, Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 08.05.08
Oppdatert 06.09.16