Gas Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Boyles, Charles, Gas, Pressure, Temperature, Volume
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere steve hymes
Skole / Organisasjon JeffCo R-1
Lastet opp 05.05.08
Oppdatert 05.05.08