Experiments with Bar Magnets and Electromagnets


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Experiments with Bar Magnets and Electromagnets
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Experiment, Graphing, Introductory, Invesitgation, Magnetism, Prediction
Simuleringer Magnets and Electromagnets


Forfattere Maria Falbo
E-post for kontakt mfalbo@cghsnc.org
Skole / Organisasjon Cardinal Gibbons High School
Lastet opp 07.05.08
Oppdatert 19.05.15