Potential Difference in Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Potential Difference in Circuits
Beskrivelse This is a 1-2 hour tutorial, focussing on the concept of potential difference in electric circuits. The tutorial is an adaptation of the University of Washington Tutorial in Physics and complements their work.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuits, current, electricity, voltage
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock
Skole / Organisasjon University of Colorado, Boulder
Lastet opp 09.06.08
Oppdatert 30.10.17