Moving the Man


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving the Man
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, motion, velocity
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Traci Radil
Skole / Organisasjon Douglas County School District
Lastet opp 05.05.08
Oppdatert 05.05.08