Investigating the Greenhouse Effect A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating the Greenhouse Effect
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord greenhouse effect
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Traci Radil
Skole / Organisasjon Douglas County School District
Lastet opp 05.05.08
Oppdatert 22.10.10