Intro to energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Intro to energy
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord kinetic energy, potential energy
Simuleringer Rampa


Forfattere Leslie Trexler
Skole / Organisasjon Bollman Center
Lastet opp 05.05.08
Oppdatert 05.05.08