Resistance in Series Circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Resistance in Series Circuit
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord resistance, series
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Leslie Trexler
E-post for kontakt leslie.trexler@adams12.org
Skole / Organisasjon Bollman Center
Lastet opp 13.05.08
Oppdatert 13.05.08