Modeling a linear simple harmonic oscillator


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling a linear simple harmonic oscillator
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord SHM, harmonic oscillation, model, oscillator
Simuleringer Bevegelse i 2D


Forfattere Mark Kelly
Skole / Organisasjon Chaparral HS
Lastet opp 07.04.08
Oppdatert 19.05.15