Spectra of Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Spectra of Light
Beskrivelse This lab is used in an astronomy unit while studying stellar specta. It is meant to help students understand how light is created, why light is different colors and how this is related to the different spectra for different elements. This will eventually be related to what we can determine about a star based on its spectral lines.
Emne Astronomi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord light, spectrum
Simuleringer Neonlys og andre gassutladningslamper


Forfattere Adrian Carmichael
Skole / Organisasjon Cherrry Creek High School
Lastet opp 07.04.08
Oppdatert 07.04.08