Projectile Motion and Air Resistance


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion and Air Resistance
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Projectile, air resistance
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Adrian Carmichael
Skole / Organisasjon Cherrry Creek High School
Lastet opp 07.04.08
Oppdatert 07.04.08