Investigating waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating waves
Beskrivelse Lab is based on Active Physics (or Coordinated Science for the 21st Century) slinky investigation. 9th grade level.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, node, speed, standing wave, wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Nancy Flowers
Skole / Organisasjon Everett High School
Lastet opp 16.04.08
Oppdatert 16.04.08