Wave on a String Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String Simulation
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord interference, reflection, wave
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere S. Pennington
Skole / Organisasjon Essex High School
Lastet opp 07.05.08
Oppdatert 07.05.08