Estimation Game A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Estimation Game
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Math estimation
Simuleringer Anslag/estimat


Forfattere Beki Toussaint
Skole / Organisasjon Colorado State University
Lastet opp 22.04.08
Oppdatert 02.09.15