Heat Intro


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Heat Intro
Beskrivelse This is a basic introduction to what heat is at the particle level. It was written for a 9th grade science class.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Pressure, Temperature
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Steve Dickson
Skole / Organisasjon Johansen High School
Lastet opp 11.03.08
Oppdatert 11.03.08