Modeling a planetary system


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling a planetary system
Beskrivelse
Emne Astronomi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Kepler, orbit, planets
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Mark Kelly
E-post for kontakt mark.kelly@dcsdk12.org
Skole / Organisasjon Chaparral HS
Lastet opp 03.03.08
Oppdatert 03.03.08