Electrostatics Simulations: Introductory


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electrostatics Simulations: Introductory
Beskrivelse This activity asks students to explore a pair of electrostatics simulations as an introduction to electrostatics.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electrostatics
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet, John Travoltage


Forfattere David Moutoux
Skole / Organisasjon Jefferson County School District, Bear Creek High School
Lastet opp 03.03.08
Oppdatert 22.11.08