Color Vision (or Seeing Colors)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Color Vision (or Seeing Colors)
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord color addition subtraction
Simuleringer Fargesyn


Forfattere David Moutoux
Skole / Organisasjon Jefferson County School District, Bear Creek High School
Lastet opp 03.03.08
Oppdatert 03.03.08