Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based)
Beskrivelse These are all the clicker questions from my wave activities in one file.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, phet activity, superposition, waves
Simuleringer Lyd, Bølgeinterferens(forstyrrelser), Bølge på en tråd (HTML5), Bølge på en tråd


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 20.02.08
Oppdatert 27.05.15