Electric fields


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric fields
Beskrivelse Written for AP Physics C students. Includes vector addition as well as calculus integration.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord finite line of charge, net field
Simuleringer Charges and Fields, Elektrisk landhockey


Forfattere Michael F. Gallo
Skole / Organisasjon Whitney Young Magnet HS
Lastet opp 08.02.08
Oppdatert 08.02.08