Electric Field Hockey Homework


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Hockey Homework
Beskrivelse A lesson to help students understand the idea of field and how it relates to particle motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord E-Field
Simuleringer Elektrisk landhockey


Forfattere Joe Redish
Skole / Organisasjon U. of MD
Lastet opp 28.02.08
Oppdatert 28.02.08