Davisson Germer lecture and homework A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Davisson Germer lecture and homework
Beskrivelse This activity includes lecture notes for a 50 minute lecture and a homework problem for an introduction to the Davisson Germer experiment for a sophomore level modern physics course. The lecture notes include many concept questions. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor)
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electron diffraction, electron waves, phet activity
Simuleringer Davisson-Germer: Electron Diffraction


Forfattere Sam McKagan, Kathy Perkins, Carl Wieman, and Noah Finkelstein
Skole / Organisasjon University of Colorado
Lastet opp 02.01.08
Oppdatert 20.04.10