Introduction to Light & Color


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to Light & Color
Beskrivelse This activity was designed as an introduction to a unit on Optics. The students will investigate light and will be able to observe what occurs when different colors are mixed.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord color, color by addition, light, wave-particle duality
Simuleringer Fargesyn


Forfattere Kim Dallas
Skole / Organisasjon Central Bucks School District
Lastet opp 27.12.07
Oppdatert 27.12.07