Faraday's Electromagnetic Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Faraday's Electromagnetic Lab
Beskrivelse This lab is to help students build an understanding of general magnetism as well as its relationship to electricity. I have tried to make use of everything this simultaion has to offer.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Faraday Electromagnetic Lab
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Robert Kennedy
Skole / Organisasjon Hereford High School
Lastet opp 11.12.07
Oppdatert 11.12.07