Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based)
Beskrivelse These are the clicker questions from all four of my "Conservation of Energy using Energy Skate Park" activities. For more information on how I used them, download the lesson plans for each
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord conservation, energy, graph, phet activity
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 25.07.08
Oppdatert 07.07.13