Orbits--effects of mass and distance


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Orbits--effects of mass and distance
Beskrivelse
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Acceleration, Astronomy, Circular Motion, Elliptical Motion, Gravitational Force, Gravity, Harmonic Motion, Kinematics, Motion, Planets, Rotational Motion, Satellites, Vectors, Velocity
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Chris Cochran
Skole / Organisasjon Montgomery County Public Schools
Lastet opp 07.12.07
Oppdatert 07.12.07