Phet Alpha Decay Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Alpha Decay Simulation Lab
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord alpha decay, radioactivity
Simuleringer Alfanedbryting


Forfattere Drew Isola
Skole / Organisasjon Allegan High School
Lastet opp 17.03.10
Oppdatert 26.06.10