Phet Beta Decay Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Beta Decay Simulation Lab
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord beta decay, radioactive decay
Simuleringer Betanedbryting


Forfattere Drew Isola
E-post for kontakt disola@alleganps.org
Skole / Organisasjon Allegan High School
Lastet opp 17.03.10
Oppdatert 17.03.10