Gas Laws A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Laws
Beskrivelse Middle school lesson used in an 8th grade integrated science class as part of a unit on Chemistry.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Gas Laws
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Sarah Borenstein
Skole / Organisasjon Campus Middle School
Lastet opp 16.10.07
Oppdatert 23.07.08