Conservation of Energy 3 Energy Skate Park: Calculations with Mechanical energy (no time graphs) (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Energy 3 Energy Skate Park: Calculations with Mechanical energy (no time graphs) (Inquiry Based)
Beskrivelse This is the third in a series of Energy Skate Park lessons. It is an inquiry lesson with the Learning Goals:Students will be able to Calculate speed or height from information about a different position and Describe how different gravity fields effect the predictions.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, energy, gravity, height, phet activity, speed
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 20.10.07
Oppdatert 07.07.13