Intro to Rotational Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Intro to Rotational Motion
Beskrivelse This activity is designed to introduce students to the concepts of angular velocity, velocity and angular acceleration.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Rotational Motion
Simuleringer Ladybug Revolution


Forfattere Adrian Carmichael
Skole / Organisasjon Cherrry Creek High School
Lastet opp 17.09.07
Oppdatert 17.09.07