Sound Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Sound Waves
Beskrivelse To determine the variables which effect sound waves.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Lyd


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07