Resistance in a Wire


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Resistance in a Wire
Beskrivelse To learn about how the resistance of a wire if affected by its resistivity, length and area.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer Resistance in a Wire


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07