Spring or Sprung?


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Spring or Sprung?
Beskrivelse To explore properties and the type of energy displayed with springs and their properties.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07