Wavey Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wavey Simulation
Beskrivelse To learn about how different frequencies and amplitudes affect wave lengths.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07