Energy Skate Park


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park
Beskrivelse To examine the relationship between kinetic and potential energy.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07