Motion in Two Dimensions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Motion in Two Dimensions
Beskrivelse To understand velocity and acceleration and to more accurately draw force diagrams.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Bevegelse i 2D


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07