Equipotential Surfaces Lab Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Equipotential Surfaces Lab Activity
Beskrivelse This activity uses the Charges and Fields simulation to explore the relationship between electric charge, field, and potential.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Vectors
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Jason Rott
Skole / Organisasjon Brownsburg Community School Corporation
Lastet opp 27.04.07
Oppdatert 18.09.07