Diffraction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Diffraction
Beskrivelse Students will determine the interference patterns for both water and light waves that experience diffraction.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Light, Radiation
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Stephan Graham
Skole / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lastet opp 25.04.07
Oppdatert 25.04.07