Lenses and their Images


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lenses and their Images
Beskrivelse Students will locate and describe the image that is seen through a lens, both with an actual lens and with the PHET simulation.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Optics
Simuleringer Geometric Optics


Forfattere Stephan Graham, Mr. Cory Gaines
Skole / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lastet opp 20.04.07
Oppdatert 20.04.07