Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration
Beskrivelse The student will be able to explain how a resistor, an inductor, or a capacitor effects the operation of a DC circuit.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere curt miller
Skole / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lastet opp 31.03.07
Oppdatert 18.09.07