The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law
Beskrivelse Students will change the length of the container, calculate its volume and find the relationship, both mathematically and graphically, between the volume of a gas and its pressure.
Emne Kjemi, Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gases, Liquids, Solids
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Stephan Graham
Skole / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lastet opp 26.03.07
Oppdatert 14.11.08