Wave on a String Comparison


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String Comparison
Beskrivelse The features of this simulation will be compared with an exploration using a slinky and small diameter spring.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere curt miller
Skole / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lastet opp 24.03.07
Oppdatert 31.03.07