Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring
Beskrivelse Learning Goals Using a mass oscillating on a spring, students will be able to explain the distribution and transfer of different types of energy: kinetic, elastic potential, gravitational potential, and thermal. Students will also be able to explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic, elastic potential, and gravitational potential energy of a mass oscillating on a spring. Students will study what happens when there is also thermal energy of a mass oscillating on a spring.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord mass
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Jessica Mullins
Skole / Organisasjon Conifer High School
Lastet opp 23.03.07
Oppdatert 18.09.07