Maze Game 1: Using vector representations to move through a maze (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Maze Game 1: Using vector representations to move through a maze (Inquiry Based)
Beskrivelse Learning Goals: Students will be able to 1.Maneuver through the maze controlling position, velocity, or acceleration 2. Explain game strategies using physics principles.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord math, motion, phet activity, position, vectors
Simuleringer Maze Game


Forfattere Trish Loeblein, Kathy Perkins
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 15.06.08
Oppdatert 07.07.13