Maze Game 1: Using vector representations to move through a maze (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Maze Game 1: Using vector representations to move through a maze (Inquiry Based)
Beskrivelse Learning Goals: Students will be able to 1.Maneuver through the maze controlling position, velocity, or acceleration 2. Explain game strategies using physics principles.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord math, motion, phet activity, position, vectors
Simuleringer Maze Game


Forfattere Trish Loeblein, Kathy Perkins
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 15.06.08
Oppdatert 07.07.13