Standing Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Standing Waves
Beskrivelse Students will observe and describe interference when a wave is reflected back along a rope. Students will also create a standing wave.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Stephan Graham
Skole / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lastet opp 20.02.07
Oppdatert 18.09.07