The x and y's of Gas Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The x and y's of Gas Properties
Beskrivelse Day 1 (1/2 day) Introduction to PhET Gas Properties and to Lab. Day 2: Student will divide into 3 groups A Pressure vs Temp B Pressure vs Number C Pressure vs Volume Individual students make graphs and perform graph analysis. Day 3: Student share data in groups
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gases, Liquids, Solids
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Brian Ash
Skole / Organisasjon Gunnison High School
Lastet opp 16.02.07
Oppdatert 27.07.07