Producing Electromagnetic Radiation using a Neon


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Producing Electromagnetic Radiation using a Neon
Beskrivelse This uses the Phet simulation, Neon Light and other Discharge lamps to investigate how they produce light and other electromagnetic radiation.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Light, Radiation
Simuleringer Neonlys og andre gassutladningslamper


Forfattere Nancy Spletzer
Skole / Organisasjon Clear Creek High School
Lastet opp 04.02.07
Oppdatert 04.02.07