Charges and Fields Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Charges and Fields Exploration
Beskrivelse The simulation will be used to find: 1) the relation between work/energy and equipotential lines. 2) the relation between the electric potential at a point in space and the distance from an electric charge. 3) the use for electric field sensors.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere curt miller
Skole / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lastet opp 28.01.07
Oppdatert 18.09.07