Maze Game II (circular motion)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Maze Game II (circular motion)
Beskrivelse Try to move the red ball in a circle using the position, velocity and acceleration vectors
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Maze Game


Forfattere grant euler
Skole / Organisasjon arvada high school
Lastet opp 13.11.06
Oppdatert 13.11.06